Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 23/11/2017


TÌM KIẾM  

Your IP Address:
54.198.221.13

Trắc Nghiệm Phật Pháp

Phật Học Phổ Thông

Cấp Độ 1 - Bắt Đầu: 4/16/2007 - Chấm Dứt: 5/1/2019

Lịch Sử Đức Phật

1. Đạo sĩ A Tư Đà tiên đoán như thế nào?
 
 
2. Sau khi sanh Thái tử bao nhiêu ngày thì Hoàng hậu Ma da mất
 
 
3. Sau khi Hoàng hậu mất Thái tử được ai nuôi dưỡng?
 
 
4. Vua Tịnh Phạn làm như thế nào để giữ Thái tử lại?
 
 
5. Thái tử yêu cầu vua cha điều gì để đồng ý ở lại không xuất gia?
 
 
 

Thời gian làm bài:    

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836