Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 23/11/2017


TÌM KIẾM  

Your IP Address:
54.198.221.13

Trắc Nghiệm Phật Pháp

Phật Học Phổ Thông

Cấp Độ 1 - Bắt Đầu: 4/20/2007 - Chấm Dứt: 4/20/2019

Lịch Sử Đức Phật

1. Đức Phật Nhập Niết Bàn lúc bao nhiêu tuổi?
 
 
2. Dức Phật Nhập Niết Bàn tại đâu?
 
 
3. Ai là người cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Đức Phật?
 
 
4. Người đệ tử tu sĩ cuối cùng của Đức Phật là ai?
 
 
5. Đức Phật đã truyền ybát cho ai?
 
 
 

Thời gian làm bài:    

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836