Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 23/11/2017


TÌM KIẾM  

Your IP Address:
54.198.221.13

Trắc Nghiệm Phật Pháp

Phật Học Phổ Thông

Cấp Độ 1 - Bắt Đầu: 4/8/2007 - Chấm Dứt: 4/12/2019

Lịch Sử Đức Phật

1. Vị đệ tử tại gia đầu tiên của Đức Phật là ai?
 
 
2. Người mua vườn của Thái tử Kỳ Đà để làm Tịnh Xá là ai?
 
 
3. Đức Phật Thành lập Ni đoàn khi nào?
 
 
4. Đức Phật có phân biệt giai cấp khi nhận đệ tử không? chứng minh.
 
 
5. Vua Ba Tư Nặc ngăn cản việc nhận giai cấp hạ tiện, đức Phật đã nói như thế nào?
 
 
 

Thời gian làm bài:    

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836