Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 23/11/2017


TÌM KIẾM  

Your IP Address:
54.198.221.13

Trắc Nghiệm Phật Pháp

Phật Học Phổ Thông

Cấp Độ 1 - Bắt Đầu: 4/18/2007 - Chấm Dứt: 4/18/2019

Lịch Sử Đức Phật

1. Thái tử Tất Đạt Đa đã ngồi bao nhiêu ngày dưới cội Bồ Đề?
 
 
2. Thái tử Tát Đạt Đa đã chứng quả nào đầu tiên?
 
 
3. Đức Phật đã chứng quả vị gì để thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác?
 
 
4. Đức Phật Thành đạo vào ngày nào?
 
 
5. Đức Phật đã hóa độ ai đầu tiên?
 
 
 

Thời gian làm bài:    

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836