Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 20/1/2018


TÌM KIẾM  

Trong:

Your IP Address:
54.90.237.148
TRANG NHẤT > PHÁP LUẬN
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 05/09/2013 (GMT+7)

LỜI CẢNH TỈNH NGƯỜI XUẤT GIA CỦA NGÀI ĐẠO AN

Ông đã xuất gia
Xa lìa cha mẹ
cạo tóc hủy hình
Khoác mảnh áo dà
Ngày từ thân thuộc
Lớn nhỏ lệ sa
Nhiệt tình vui đạo
Chí cao thiên hà
Nên giữ tâm ấy
Học đạo cho minh
Nếu còn đem tâm
Theo đường sắc thinh
Lững lơ năm tháng
Đạo nghiệp không thành
Đức hạnh ngày tổn
Tiếng xấu ngày sanh
Thầy bạn hổ thẹn
Người tục cười khinh
Xuất gia như thế
Chỉ thêm nhục mình
Nay tôi khuyên nhắc
Phải gắng chuyên tinh

Ông đã xuất gia
phụ tình quân thân
Phải nên cố gắng
Chí nhìn Thanh văn
Xa miền danh sắc
Phong thái siêu trần
Vàng ngọc chẳng quý
Duy đạo là hơn
Giữ tiết hạnh cao
Nghèo khổ không sờn
Tu trước độ mình
Độ  khắp thế gian
Nếu như cải tiết
Theo lối phong trần
Ngồi chẳng ấm chiếu
Chạy khắp tây đông
Thân như sai dịch
Danh lợi nguôi lòng
Giới đức kém thiếu
Đạo lý chẳng thông
Đàn tín bình luận
Bạn hữu xa dần
Xuất gia như thế
Năm tháng uổng công
Nay lời khuyên nhắc
Tự thương tự phòng

Ông đã xuất gia
Tối hoặc thông minh
Hoặc dù nhiều ít
Hạnh phải chuyên tinh
Bậc thượng thiền quán
Bậc trung tụng kinh
Bậc hạ tu phước
Chùa tháp kinh dinh
Đâu nên hôm sớm
Mọi việc không thành
Xuất gia như thế
Luống uổng kiếp sinh
Nay lời khuyên nhắc
Chớ nên phụ mình.

Đạo An
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836