Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 20/1/2018


TÌM KIẾM  

Trong:

Your IP Address:
54.226.179.247
TRANG NHẤT > TÀI LIỆU NGHI LỄ
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 18/09/2010 (GMT+7)

CÁCH XƯNG HÔ (tiếp theo)

Vợ bé: Thứ Thê: 次妻, trắc thất: 測室

Vợ lớn: Chánh thất: 正室

Vợ sau: Kế thất: 繼室

Anh rut: Bào huynh 胞兄

Em trai: Bào đệ 胞弟 cũng gi là Xá đệ: 舍弟

Em Gái: Bào Mui , cũng gọi là Xá mui:

Ch rut: Bào t:

Anh r: T trượng: , T phu: 姊夫

Em r: Mui trượng 妹丈, Mui phu: còn gi là Khâm Đệ: ()

Ch dâu: T ph 似婦, Tu: , hoc Tu t:

Em dâu: đệ ph ,  Đệ tc 弟媳

Ch chng: Đại Cô ,

Em gái ca chng: Tiu cô 小姑

Anh chng: Phu huynh: 夫兄, Đại bá: 大伯

Em trai ca chng: Phu Đệ: 夫弟, tiu thúc: 小叔

Ch v: Đại di: 大姨

Em v (gái): Tiu di t: 小姨 , Thê mui: 妻妹

Anh v: Thê huynh: 妻兄, Đại cu: 大舅, Ngoi huynh 外兄

Em v (trai): Ngoi đệ: 外弟 Thê đệ: 妻弟, Tiu cu t: 小舅子

Con gái đã có chng: Giá n: 嫁女

Con gái chưa có chng: Sương n: 孀女

Cha gh (con t xưng): Chp t: 執子

T trai: Nghĩa bc: 義僕

T gái: Nghĩa nô:義奴

Cha chết trước, ri đến ông ni chết. Tôn con ca trưởng t đứng để tang, gi là: Đích tôn tha trng: 嫡孫承重

Cha chết chưa chôn: C Ph: 故父

M chết chưa chôn: C mu: 故母

Cha chết đã chôn: Hin Kho:

M chết đã chôn: Hin T:

Mi chết: T

Đã chôn hay hỏa táng: Vong

Anh ruột của cha: Đường Bá: 堂伯 (mình tự xưng là Đường Tôn: 堂孫)

Em trai của cha: Đường thúc堂叔 (mình tự xưng là Đường Tôn: 堂孫)

Chị và em gái của cha: Đường cô (mình tự xưng là Đường Tôn: 堂孫)

Anh em bạn với cha mình: Niên Bá: 年伯, Quý Thúc:季叔, Lịnh cô: 令姑 (mình tự xưng là Thiểm Điệt: 忝姪, Lịnh Điệt: 令姪)

Chú Bác của cha mình, mình kêu: Tổ bá: 祖伯, Tổ Thúc: 祖叔, Tổ Cô: 祖姑. Mình là cháu thì tự xưng là Vân tôn: 云孫

Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836