Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 20/1/2018


TÌM KIẾM  

Trong:

Your IP Address:
54.90.237.148
TRANG NHẤT > TÀI LIỆU NGHI LỄ
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 01/09/2015 (GMT+7)

NGHI THỨC TIẾN CÚNG GIÁC LINH NI SƯ

- Môn đồ pháp quyến giai quỳ, niệm hương.

- Chủ lễ vịnh:
Trần gian một thuở ra đi
Cân bình nửa gánh, Tây qui nhẹ nhàng
Người về Phật quốc Niết-Bàn
Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba
Người đi dấu vết chưa nhòa
Bát, y truyền lại sương pha lạnh lùng
Ba sanh hẹn kiếp tao phùng
Ta-Bà, Cực-Lạc cùng chung một lòng.

- Tả bạch xướng:
Thượng hương, đảnh lễ tam bái.

Tán hương:
Hương xông đảnh báu
Giới, Định, Tuệ hương,
Giải thoát tri kiến quý khôn lường
Ngào ngạt khắp muôn phương
Thanh tịnh tâm hương
Đệ tử nguyện cúng dường.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.

- Chủ lễ vịnh:
Kính bạch Ni Sư Giác linh!
Then máy khôn lường
Thật, Quyền khó biện
Người mượn sắc thân như huyễn
Để thành thể tánh chơn thường
Ni Sư:
Người đạo đức tình thương
Trăng thanh nước bích
Kiều môn cùng dòng họ Thích
Ni chúng đồng phái nhà thiền
Nghìn nhà một bát hóa duyên
Muôn dặm cô thân ứng cúng
Người theo thầy, tùng chúng
Học đạo tu thân,
Suốt đời lạc đạo an bần,
Trọn kiếp nghiêm thân tấn đạo.
Ni lưu đào tạo,
Nữ giới dắt dìu,
Tinh nghiêm tám vạn giới điều,
Lãnh hội ba ngàn giáo pháp.
Kiều gia cao lạp,
Ni viện lão bà,
Thiền quán tam ma,
Đầu đà vạn hạnh.
Non thần mơ màng viên đảnh,
Ruộng phước phưởng phất phương bào,
Ni bộ lãnh đạo phẩm cao,
Tăng đoàn tham thừa vị trọng.
Phước dày nghiệp mỏng,
Hạc trưởng, qui tăng.
Than ôi!
Thuyền từ khổ hải
Sóng gió nhấp nhô
Xe pháp mê đồ
Nắng mưa xô đầy
Tay đà bỏ gậy
Chân đã buông giày
Tử sanh vốn có hai ngày
Đi ở há không một dịp?
Chúng tôi tưởng rằng:
Tỉnh hồn hồ điệp,
Thiền sàng an giấc nghìn thu,
Tiêu mộng phù du,
Trượng thất im hơi muôn thuở,
Chín phẩm sen vàng vừa nở
Một cành liễu biếc đã tàn.
Giờ này:
Trang nghiêm thiết lập linh toà
Thành kính cung an long vị
Cúng dường pháp thủy
Phụng hiến tâm hương
Cúi mong tôn chúng đạo trường
Chí thành thượng hương bái thỉnh.

- Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh:

- Chủ lễ thỉnh:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:
Linh minh nhất tánh,
Thanh tịnh tam thân,
Xuất sanh nhập diệt bao lần,
Ứng hóa tùy duyên mấy độ.
Tư đương phụng thỉnh phụng vì: ……

- Tả bạch:
Duy nguyện: Hương lòng vừa bén
Linh giác đã hay
Pháp tịch hôm nay
Nguyện xin chứng giám
- Hòa: Hương hoa thỉnh, hương hoa  thỉnh.

- Chủ lễ:
Nhất tâm phụng thỉnh:
Ni đồ lão mẫu,
Nữ giới tôn sư
Đạo mầu ngộ lý chơn như
Thân huyễn nhận câu sanh diệt
Tư đương phụng thỉnh phụng vì: …..

- Hữu bạch:
Duy nguyện: Hương hoa la liệt
Phan cái huy hoàng
Thỉnh giáng đạo tràng
Chứng minh công đức.

- Hòa: Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

- Chủ lễ:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:
Thần du Tịnh vức,
Nghiệp tạ trần lao,
Lâu đài tám vạn đi vào,
Thế giới ba ngàn ra khỏi.
Tư đương phụng thỉnh phụng vì: ….

- Tả bạch:
Duy nguyện: Mấy lần nhạc trỗi,
Ba lượt hương xông,
Lòng chúng ân cần,
Xin người mẫn cố

- Hòa: Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.
Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ tát (3 lần)

- Hữu bạch:
Sơ hiến trà - đảnh lễ tam bái.

- Chủ lễ:
Linh đài nghi ngút khói hương xông
Duy nguyện Ni sư hãy giáng thần
Bảo tọa tuy cao nhưng chẳng ngại
Xin người an tọa xuống hương vân.

- Kệ trà:
Hương vân đài an tọa
Chứng minh hiếu sự này
Hôm qua người cất bước
Nay linh giác về đây!

- Tả bạch:
Tái hiến trà - đảnh lễ tam bái.

- Kệ trà:
Như lai, người: Sứ giả
Ứng cúng khắp muôn phương
Một bát y bồ soạn
Xin thành kính cúng dường!

- Hữu bạch:   Phụng thực.
Nam Mô tát phạ ….

- Tán: Sắc hương mỹ vị biến hư không
Duy nguyện giác linh ai nạp thọ.
Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ tát.

- Tả bạch:
Chung hiến trà - đảnh lễ tam bái.

- Kệ trà:
Bể khơi tìm tăm cá
Trời rộng hỏi dấu chim
Qua lại không tông tích
Biết đâu để dọ tìm
- Tụng Bát Nhã Tâm Kinh…
- Tụng bài sám. ( … kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng… )

- Hồi hướng.
- Chủ lễ:
Phục nguyện: 
Nắng mưa chưa tiêu hồn cỏ,
Tàn tạ còn đượm hương hoa,
Do đó,
Đường vể Tịnh-độ tuy xa,
Quang minh bằng phẳng
Ngõ đến Ta-Bà dù ngắn
Tăm tối gập ghềnh,
Tuy nhiên,
Từ thệ chưa quên,
Tiếp tục công phu dang dỡ,
Bi nguyền còn nhớ,
Gia tăng đạo nghiệp hoàn thành,
Hầu độ tận chúng sanh
Ngỏ đồng thành Phật đạo.
Nam Mô A Di Đà Phật.
- Lễ tạ tam bái.

Giải Hòa
Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836