Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 11/12/2017


TÌM KIẾM  

Trong:

Your IP Address:
54.221.93.187
TRANG NHẤT > TÀI LIỆU NGHI LỄ
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 26/10/2008 (GMT+7)

CHƯƠNG MƯỜI HAI: KINH CHÚ

1. Tâm Kinh

Tâm kinh đoản thiểu,
Công đức vô biên.
Sanh lão bệnh tử khổ giai quyên.
Năng phá vô minh oan
Diệt tội tiêu khiên.
Xướng tụng lợi nhơn thiên.
Nam mô Bát Nhã Hội Bồ Tát.

2. Đoạn Nghi

Đoạn nghi sanh tín,
Tuyệt tướng siêu tôn.
Đốn vong nhơn pháp giải chơn không.
Bát nhã vị trùng trùng.
Tứ cú dung thông.
Phước đức thán vô cùng.
Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát.

3. Vãng Sanh

Vãng sanh thần chú,
Công đức vô biên.
Di Đà thọ ký thị chơn truyền,
Đệ tử chí tâm tuyên.
Hương linh tắc đáo vãng Tây Thiên.
Chư Phật lai nghinh tiền.
Vãng sanh Tây Phương Bồ Tát.

 

Quay lại In Bài Viết này Gởi cho người thân  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Date News :

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836