Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 26/4/2017


TÌM KIẾM  

Trong:

Your IP Address:
107.22.114.194
BÀI MỚI NHẤT:
TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KINH ĐẠI BI Phẩm 14 - GIÁO HUẤN

- 12/12/2016.KINH ĐẠI BI
Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá, người nước Thiên-trúc, dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc,
vào thời Cao-Tề (Bắc-Tề, 550-577).
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn,
tại Canada, năm 2016.

Phẩm 14
GIÁO HUẤN


 Xem chi tiết 
KINH ĐẠI BI - Phẩm 13 PHÓ CHÚC CHÁNH PHÁP (tiếp theo)

- 21/11/2016.


Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá, người nước Thiên-trúc, dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc,
vào thời Cao-Tề (Bắc-Tề, 550-577).
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn,
tại Canada, năm 2016.


 Xem chi tiết 
KINH ĐẠI BI Phẩm 12 - PHÓ CHÚC CHÁNH PHÁP

Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn - 31/10/2016.KINH ĐẠI BI
Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá, người nước Thiên-trúc, dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc,
vào thời Cao-Tề (Bắc-Tề, 550-577).
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn,
tại Canada, năm 2016.


Phẩm 12
PHÓ CHÚC CHÁNH PHÁP


 Xem chi tiết 
KINH ĐẠI BI - Phẩm 11 - TRỒNG CĂN LÀNH

Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, - 13/10/2016.KINH ĐẠI BI
Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá, người nước Thiên-trúc, dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc,
vào thời Cao-Tề (Bắc-Tề, 550-577).
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn,
tại Canada, năm 2016.


Phẩm 11
TRỒNG CĂN LÀNH


 Xem chi tiết 
KINH ĐẠI BI Phẩm 10 - PHƯỚC ĐỨC CÚNG DƯỜNG

- 25/09/2016.

Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá, người nước Thiên-trúc, dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc,
vào thời Cao-Tề (Bắc-Tề, 550-577).
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn,
tại Canada, năm 2016.


Phẩm 10
PHƯỚC ĐỨC CÚNG DƯỜNG
 Xem chi tiết 
KINH ĐẠI BI - Phẩm 9 CĂN LÀNH

- 03/09/2016.KINH ĐẠI BI

Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá, người nước Thiên-trúc, dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc,
vào thời Cao-Tề (Bắc-Tề, 550-577).
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn,
tại Canada, năm 2016.


Phẩm 9
CĂN LÀNH


 Xem chi tiết 
KINH ĐẠI BI Phẩm 8 - LỄ BÁI

Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, - 25/08/2016.Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá, người nước Thiên-trúc, dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc,
vào thời Cao-Tề (Bắc-Tề, 550-577).
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn,
tại Canada, năm 2016.

Phẩm 8
LỄ BÁI


 Xem chi tiết 
KINH ĐẠI BI - Phẩm 7 - XÁ LỢI

Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, - 13/08/2016.
KINH ĐẠI BI

Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá, người nước Thiên-trúc, dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc,
vào thời Cao-Tề (Bắc-Tề, 550-577).
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn,
tại Canada, năm 2016.

Phẩm 7
XÁ LỢI
 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836