Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 20/1/2018


TÌM KIẾM  

Trong:

Your IP Address:
54.226.179.247
BÀI MỚI NHẤT:
TÀI LIỆU NGHI LỄ
CHƯƠNG MƯỜI HAI: KINH CHÚ

- 26/10/2008.

CHƯƠNG MƯỜI HAI: KINH CHÚ - Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự và trong những bản Nghi Lễ bằng quốc ngữ. Chắc chắn có nhiều sai sót vì cựu bản giấy quá mõng lâu ngày nên chữ bị mất, bị nhem có nhiều chữ không còn đọc được.


 Xem chi tiết 
CHƯƠNG MƯỜI MỘT: CHÚC THỌ

- 26/10/2008.

CHƯƠNG MƯỜI MỘT: CHÚC THỌ - Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự và trong những bản Nghi Lễ bằng quốc ngữ. Chắc chắn có nhiều sai sót vì cựu bản giấy quá mõng lâu ngày nên chữ bị mất, bị nhem có nhiều chữ không còn đọc được.


 Xem chi tiết 
CHƯƠNG MƯỜI: CÔ HỒN

- 26/10/2008.

Bản Sưu Tập Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự và trong những bản Nghi Lễ bằng quốc ngữ. Chắc chắn có nhiều sai sót vì cựu bản giấy quá mõng lâu ngày nên chữ bị mất, bị nhem có nhiều chữ không còn đọc được.


 Xem chi tiết 
CHƯƠNG CHÍN: TÁN (THÁN) TRẠO

- 26/10/2008.

CHƯƠNG CHÍN: TÁN (THÁN) TRẠO - Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự và trong những bản Nghi Lễ bằng quốc ngữ. Chắc chắn có nhiều sai sót vì cựu bản giấy quá mõng lâu ngày nên chữ bị mất, bị nhem có nhiều chữ không còn đọc được.


 Xem chi tiết 
Xuất Xứ, Công Năng, Hành Trì Chú Phổ Am

Nguyên Hòa - 26/10/2008.

Ngài Thiền Sư Phổ Am họ Dư, tên thật là Ấn Túc (1115 – 1169), được tôn xưng là Thiền Sư Phổ Am, Tổ Sư Phổ Am… Trong nhân gian thường viết “Phổ Án”. Ngài sinh năm 1115 niên hiệu Tống Vi Tông Chánh Hòa năm thứ 5, quê tại Viên Châu, Nghi Xuân (nay là Khu Viên Châu, Thành Phố Nghi Xuân, Tỉnh Giang Tây, Trung Quốc). Ngài là cao tăng đời thứ 13 thuộc phái Thiền Lâm Tế, xuất gia năm 1134 – niên hiệu Tống Cao Tông Thiệu Hưng năm thứ 4.


 Xem chi tiết 
CHƯƠNG CHÍN: TÁN (THÁN) TRẠO

- 25/10/2008.

Bản Sưu Tập Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự và trong những bản Nghi Lễ bằng quốc ngữ. Chắc chắn có nhiều sai sót vì cựu bản giấy quá mõng lâu ngày nên chữ bị mất, bị nhem có nhiều chữ không còn đọc được.


 Xem chi tiết 
CHƯƠNG TÁM: CÚNG HƯƠNG LINH

- 25/10/2008.

Bản Sưu Tập Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự và trong những bản Nghi Lễ bằng quốc ngữ. Chắc chắn có nhiều sai sót vì cựu bản giấy quá mõng lâu ngày nên chữ bị mất, bị nhem có nhiều chữ không còn đọc được.


 Xem chi tiết 
CHƯƠNG BẢY: TÁN THÁNH, THẦN

- 25/10/2008.

Bản Sưu Tập Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự và trong những bản Nghi Lễ bằng quốc ngữ. Chắc chắn có nhiều sai sót vì cựu bản giấy quá mõng lâu ngày nên chữ bị mất, bị nhem có nhiều chữ không còn đọc được.


 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836