Trang Chính   Hình Ảnh   Âm Nhạc   Pháp Âm   Video Youtube   Trắc Nghiệm   Gởi Thiệp     Hôm nay, ngày 22/1/2018


TÌM KIẾM  

Trong:

Your IP Address:
54.227.6.156
BÀI MỚI NHẤT:
CÁC BÀI TÁN TỤNG
Bồ Tát Liễu Đầu

Nguồn Phổ Quang - 25/10/2008.

Bồ Tát liễu đầu cam lộ thủy,
Năng linh nhất đích biến thập phương.
Tinh chiên; cấu uế tận quyên trừ,
Phổ sái pháp diên thường thanh tịnh.


 Xem chi tiết 
Thán bài Phù Thử Thủy Giả

admin (nguồn Phoquang.org) - 16/10/2008.

Phù thử thủy giả, bát công đức thủy tự thiên chơn, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập Tỳ Lô Hoa Tạng giới, cá trung vô xứ bất siêu luân. Thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ, quyên trừ nội ngoại, đảng địch đàng tràng, sái khô mộc nhi tác dương xuân, khiết uế bang nhi thành tịnh độ. Sở vị đạo nội ngoại, trung gian vô trược uế, thánh phàm u hiển tổng thanh lương.


 Xem chi tiết 
Tán xấp bài Hải Chấn Triều Âm

admin - 16/10/2008.

Hải chấn triều âm thị (thuyết) phổ môn
Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn
Dương chi nhất đích chơn cam lồ
Tán tác sơn hà đại địa xuân
Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát


 Xem chi tiết 
Tán Dương Chi

Admin Nguồn Phổ Quang - 15/10/2008.

Dương chi tịnh thủy
Biến sái tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhơn thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tội tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên.
Thanh lương địa bồ tát
Thanh lương địa bồ tát
Nam Mô Thanh lương địa bồ tát


 Xem chi tiết 
Trang Đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Date News :

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm | Xem Phim | Liên Kết | Liên Hệ
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam - Pháp Vân
420 Traders Blvd. East Mississauga, Ontario, L4Z 1W7 CANADA (Tel): (905) 712-8809 (Fax):(905) 712-8836